กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ภาระกิจผู้บริหาร

ภาระกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

ศูนย์ปภ.เขต 15 เชียงราย ต้อนรับ คณะ นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายในการเยี่ยมชมศูนย์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ให้การต้อนรับ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ในการเยี่ยมชมศูนย์ฯ และ ได้ร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่าง ในพื้นจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25306 ครั้ง