กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ภาระกิจผู้บริหาร

ภาระกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเสื้อกันหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรม ปภ. และตัวแทน บริษัท สยามคูโบต้าฯ เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาว จำนวน 500 ตัวให้แก่จังหวัดเชียงราย ในโครงการ KUBOTA พลังใจ สู้ภัยหนาว ปี 2565 โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายชัยธวัช ศิวบวร ผอ.ศปภ.เขต 15 ชร. นายครรชิต ชมภูแดง หน.สนง.ปภ.จ.ชร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบเสื้อกันหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25307 ครั้ง