กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี 2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย มอบหมายให้ นายธีรเดช ขัติยะ ผอ.ส่วนยุทธศาสาตร์และการจัดการ ร่วมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ กรณีเหตุแผ่นดินไหว ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ณ ห้องประชุมอมรรักษ์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13422 ครั้ง