กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน

วันที่ 10 พ.ค. 2566 นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุม โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ผอ. ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมประเมินผลการดำการเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมจอมกิติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13421 ครั้ง