กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีแผ่นดินไหว ประจำปี 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย มอบหมายให้ นายธีรเดช ขัติยะ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ เป็นวิทยากรบรรยาย และ ร่วมฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเหตุแผ่นดินไหว ของจังหวัดเชียงราย ในรูปแบบการฝึกบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ณ ห้องประชุมอาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เทศบาลนครเชียงราย โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13418 ครั้ง