กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

สนง. ปภ.จังหวัด ที่รับผิดชอบ1. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 3 ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 โทร. 0-5317-7318-23 โทรสาร 0-5317-7318 สื่อสาร สป.26177 E-mail : dpmchiangrai@hotmail.com
    - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ 122 หมู่ที่ 12 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทรสาร 0-5379-1767 E-mail: ddpm_ek@hotmail.com
    - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้า ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 57170 โทรสาร 0-5378-1524 E-mail: wpp.dpm@outlook.co.th

2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา(หลังเก่า) ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทร. 0-5444-9644-9 โทรสาร 0-5444-9644 ,0-5444-9647 สื่อสาร สป.26605 E-mail: disaster_phayao@hotmail.com

3. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่  ศาลากลางจังหวัดแพร่ (ชั้น 3) ถนนไชยบูรณ์  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่  จ.แพร่ 54000 โทร.0-5453-3680 โทรสาร 0-5452-2513 สื่อสาร สป.21737 E-mail: dpm_phrae@hotmail.com

4.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เลขที่ 102 หมู่ที่ 11 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000  โทร. 0-5471- 6174 E-mail : dpm_nan@hotmail.com
   - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง ที่ว่าการอำเภอเชียงกลาง ชั้น 2 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160 โทรสาร 0-5479-7026 E-mail: ddpmck@hotmail.com
   - สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขานาน้อย ที่ว่าการอำเภอนาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150 โทรสาร 0-5478-9288 E-mail: nan_nni@hotmail.com

 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2817 ครั้ง