กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง

กลุ่ม
28/3/2565
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ,กุมภาพันธ์ และมีนาคม 2565
28/3/2565
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564
15/8/2559
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๕ เชียงราย มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอก
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1775 ครั้ง